Gói vaccine cho tuổi vị thành niên và thanh niên 9 – 18 tuổi

Mỗi loại vắc xin bao gồm nhiều mũi, nhằm đảm bảo phác đồ đầy đủ nhất cho người tiêm vắc xin . Không sợ hết vắc xin, kể cả các vắc xin thường xuyên khan hiếm trên thị trường như vắc xin Hexaxim, vắc xin Rotarix, vắc xin Synflorix… Vắc xin sau khi được mua …

Gói vaccine cho tuổi vị thành niên và thanh niên 9 – 18 tuổi Read More »