ĐẠM NHI CAO (Đạm nhi thuần khiết từ biển sâu, đạm đậm đặc thuỷ phân từ cá ngừ đại dương. Tăng cân, tăng thể lực trẻ gầy yếu.)

230.000,0