Gói vaccine trước mang thai

Mỗi loại vắc xin bao gồm nhiều mũi, nhằm đảm bảo phác đồ đầy đủ nhất cho trẻ. Không sợ hết vắc xin, kể cả các vắc xin thường xuyên khan hiếm trên thị trường như vắc xin Hexaxim, vắc xin Rotarix, vắc xin Synflorix… Vắc xin sau khi được mua gói hoặc mua đặt …

Gói vaccine trước mang thai Read More »