TẦM NHÌN


Với mục tiêu trở thành hệ thống Trung tâm tiêm chủng số 1 tại Huyện Đông Anh và các vùng lân cận, ngoài việc xây dựng phòng tiêm hiện đại, an toàn, các sản phẩm vắc xin của chúng tôi luôn được chọn lọc kỹ lưỡng từ đầu vào bao gồm nguồn gốc, xuất xứ […]

Call Now Button