GÓI VACCINE CHO TUỔI VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN


DANH MỤC GÓI VẮC XIN CHO TUỔI VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN (TỪ 9 TUỔI – 18 TUỔI) Áp dụng từ ngày 08/03/2020 STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói cơ bản Có Menactra Gói 1A Gói 1B Gói 2A Gói 2B 1 Ung thư cổ tử cung Gardasil Mỹ 3 […]

Call Now Button