VÌ SAO NGƯỜI LỚN CẦN TIÊM VACCINE


Người lớn tiêm vắc xin không chỉ để PHÒNG BỆNH CHO BẢN THÂN, mà còn ĐỂ BẢO VỆ TRẺ EM, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG Tiêm chủng vắc xin là quyền lợi được phòng ngừa bệnh dịch của mỗi người và thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng NGƯỜI LỚN RẤT CẦN TIÊM […]

Call Now Button