NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI TIÊM CHỦNG


Khám sàng lọc trước tiêm chủng 1. Tại sao cần khám sàng lọc trước khi tiêm chủng Khám sàng lọc trước khi tiêm chủng là việc rất cần thiết nhằm phát hiện những bất thường cần lưu ý để quyết định cho trẻ (người được tiêm) tiêm chủng, tạm hoãn việc tiêm chủng hay không […]

Call Now Button