Chương trình tiêm chủng trọn gói cho trẻ vị thành niên từ 9 – 18 tuổi


1. Đối tượng sử dụng Trẻ em trong nhóm độ tuổi từ 9-18 tuổi đủ điều kiện về sức khỏe theo chỉ định của bác sĩ tại Trung Tâm để tham gia Chương trình tiêm chủng trọn gói. 2. Lưu ý khi sử dụng các chương trình Tiêm chủng trọn gói tại Trung Tâm . Trung […]

Chương trình tiêm chủng trọn gói cho trẻ từ 4 – 6 tuổi


1. Đối tượng sử dụng Trẻ em trong nhóm độ tuổi tiền tiểu học từ 4-6 tuổi đủ điều kiện về sức khỏe theo chỉ định của bác sĩ ĐÔNG ANH để tham gia Chương trình Tiêm chủng trọn gói phù hợp với lứa tuổi. 2. Lưu ý khi sử dụng các chương trình Tiêm chủng […]

Chương trình tiêm chủng trọn gói cho trẻ từ 1 – 2 tuổi (Gói toàn diện)


1. Ý nghĩa của gói dịch vụ Tiêm vắc-xin đầy đủ và đúng lịch giúp cơ thể của trẻ kích thích sinh ra miễn dịch chủ động đặc hiệu, từ đó tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh nguy hiểm. 2. Đối tượng sử dụng Trẻ em trong nhóm độ tuổi từ 1-2 […]

Chương trình tiêm chủng trọn gói cho trẻ từ 1 – 2 tuổi (Gói cơ bản)


1. Ý nghĩa của gói dịch vụ Tiêm vắc-xin đầy đủ và đúng lịch giúp cơ thể của trẻ kích thích sinh ra miễn dịch chủ động đặc hiệu, từ đó tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh nguy hiểm. 2. Đối tượng sử dụng Trẻ em trong nhóm độ tuổi từ 1-2 […]

Chương trình tiêm chủng trọn gói cho trẻ từ 0-1 tuổi


1. Ý nghĩa của gói dịch vụ Tiêm vắc-xin đầy đủ và đúng lịch giúp cơ thể của trẻ kích thích sinh ra miễn dịch chủ động đặc hiệu, từ đó tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh nguy hiểm. 2. Đối tượng sử dụng Trẻ em trong nhóm từ 0-1 tuổi đủ điều kiện […]

Chương trình tiêm chủng trọn gói cho trẻ từ 0-2 tuổi


1. Ý nghĩa của gói dịch vụ . Tiêm vắc-xin đầy đủ và đúng lịch giúp cơ thể của trẻ kích thích sinh ra miễn dịch chủ động đặc hiệu, từ đó tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh nguy hiểm. 2. Đối tượng sử dụng . Trẻ em trong nhóm độ tuổi từ 0-2 […]

Call Now Button